Ayoura.

贝努尔特拉amma.Ayoura.丽雅艾瑞西娅子午线折纸Tekura.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ayoura系列Thermomasseur®来自Bainultra的治疗浴有这些功能:

  • 可用的独立或替换风格
  • 所有独立式模型都包括色情疗法
  • 所有型号都包括水热按摩
  • 所有型号都包括带倒v的加热靠背,从而增加了脊柱区域的按摩
  • 根据浴缸长度的DUO或三级按摩
  • 3级脚凳设计用于小型和高大的泳池的舒适